Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2002, numer 39(2)

Od Redakcji37
Z kroniki Okręgu38-39
Redakcja Janusz Jaskulski "Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF"40
Redakcja Waldemar Pawlak "Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF"41
Malendowicz Ludwik K. Eksponaty tematyczne na ogólnych światowych wystawach filatelistycznych w latach 1992-2001. Analiza wystaw i wyróżnień42-43
Alexiewicz Władysław "Wędkarstwo - moje hobby"43-48
Alexiewicz Władysław Wystawa prac profesora Andrzeja Jeziorkowskiego48-49
Grabiak Jerzy Waldemar Pawlak Kawalerem Orderu Uśmiechu 50
Grabiak Jerzy XL Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny51-53
Świdurski Andrzej Tydzień kolekcjonera w Gostyniu53
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana54-55
Berbeka Janusz Ciekawe Wielkopolana56
Michalak Bogdan Górka Duchowna57-58
Malendowicz Ludwik K. Filatelistyczne grille59
Kołosow-Rybczyński Lew Ciekawostka ze Lwowa60
Rożek Mieczysław Polskie wystawy w góry wysokie w filatelistyce61-67
Malendowicz Ludwik K. Przykłady eksponatów tematycznych dotyczących ogrodów, roślin i lasów67-69
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonika"70-71
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonika"72-73
Żurawski Józef Witold Polono-lithuanico-belorutheniana. Walenty Wańkowicz (1800-1842)74
Żurawski Józef Witold Polono-lithuanico-belorutheniana. Chocim75-76

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.