Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2002, numer 39(1)

Od Redakcji1
Z kroniki Okręgu2-3
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF. Poznań, 9 lutego 2002 roku 3-4
Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF4-5
Redakcja Bogdan Michalak Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF5-6
Dudek Andrzej Gostyń z wizytą we Francji6
Malendowicz Ludwik K. Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILANIPPON'01, Tokio, 1-7 sierpnia 2001. Eksponaty tematyczne7-9
Malendowicz Ludwik K. Eksponaty tematyczne na Europejskiej Wystawie Filatelistycznej EURO-CUPRUM 2001. Lubin, 1-9 września 20019-11
Alexiewicz Władysław Poznańscy filateliści w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu11-13
Marciniak Marek O starych pocztówkach z Pleszewa13-14
Grabiak Jerzy Konkurs na projekt kartki pocztowej15-
Baranowski Bolesław Pan Heniu15-17
Kowalski Jan Mamo!17
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana18-20
Berbeka Janusz Ciekawe Wielkopolana20-21
Kołosow-Rybczyński Lew Kontrola dewizowa21
Malendowicz Ludwik K. Eksponaty tematyczne na światowych wystawach filatelistycznych poświęcone zwierzętom - psy, bydło, konie i dzikie zwierzęta Afryki23-27
Żurawski Józef Witold Polono-lithuanico-belorutheniana. 500. rocznica nadania prawa magdeburskiego dla Brasławia28-31
Alexiewicz Władysław Stanisław Leszczyński31-33
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonika"33-34
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonika"34-36
Alexiewicz Władysław Bibliografia Poloników36

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.