Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2000, numer 37(3)

Z kroniki Okręgu78-79
Malendowicz Ludwik K. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "HUNPHILEX 2000", Budapeszt, 18-21 sierpnia 2000 80-82
Ratajczak Ryszard Pokaz filatelistyczny z okazji 40-lecia Koła przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 24-30 lipca 2000 83-84
Grabiak Jerzy Młodzieżowy konkurs filatelistyczny z okazji Światowego Dnia Poczty oraz Igrzysk Olimpijskich w Sydney 85
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana86-90
Żurawski Józef Witold Obóz jeniecki w Sójkach koło Kutna 90-92
Alexiewicz Władysław Ciekawe Wielkopolana 92-93
Kołosow Lew Dodatkowe stempelki na urzędowej korespondencji w latach 1925-1939 94-97
Malendowicz Ludwik K. Wystawy i pokazy filatelistyczne w Wielkopolsce oraz Okręgu Wielkopolskim PZF. Część XIV - rok 1989 98
Malendowicz Ludwik K. Najciekawsze eksponaty tematyczne związane z Indianami Ameryki Północnej, polowaniami oraz ochroną fauny 99-103
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonica"104-105
Alexiewicz Władysław Artur Szyk - mało znany twórca znaków pocztowych 105-106105-106

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.