Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1995, numer 23

Od Redakcji2
Z życia Okręgu3-5
Z żałobnej karty: Maria Fitzner (1922-1994), Tadeusz Okoniewski (1925-1994), Jan Olejniczak (1920-1994)5-7
Jankowski Edmund Współpraca Leszno - Suhl9
Młodzież10
Nolka Dariusz Wielkopolana11-12
Muszyński Wojciech Nalepki pocztowe w XIX wieku w Poznańskiem13-15
Szymkowiak Józef Podwójny druk znaczka nr 846 i niektóre usterki znaczków olimpijskich Melbourne 195615-17
Bartoszewski Witold Koło PZF Wronki18
Płocharz Zygmunt Koło PZF w Kaźmierzu - 1976-199519
Michalak Bogdan Zjazdy Klubu "Święty Gabriel"20-22
Malendowicz Ludwik K. Eksponaty poświęcone ptakom na międzynarodowych wystawach filatelistycznych23-25
Malendowicz Ludwik K. Bardzo rzadkie i poszukiwane znaki pocztowe do eksponatu o Marii Skłodowskiej-Curie26-27
Nolka Dariusz Filatelista - Tematyk, Mutacja D "Nauka, kultura, sztuka" (1977-1988)28-29
Alexiewicz Władysław Alexiewicz Władysław Nowości tematu Polonica30-32
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu Polonica 33
Babut Roman Sportowe Polonica34

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.