Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1971, numer 11

"Polska 73". 3
Koczorowski Kazimierz Prosimy o wywiad: z Janem Witkowskim rozmawia Kazimierz Koczorowski4-6
Odznaczenia7-10
Budowa Ośrodka10-12
Udział członków naszego Okręgu w wystawach zagranicznych13-17
Zgórecki Antoni 20-lecie Koła PZF w Gnieźnie 18-21
Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego Wystawy Filatelistycznej "Gniezno 7122-24
Protokół Sądu Konkursowego II Wystawy Filatelistycznej w Turku24-25
Protokół Sądu Konkursowego Wystawy Filatelistycznej Koła PZF przy Zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu26-27
Koło przyzakładowe PZF przy Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych27-29
IV Pokaz Filatelistyczny w Kole PZF przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu30-31
Majerowicz Władysław W poszukiwaniu coraz to nowszych metod pracy z młodzieżą 32-36
Młodzieżowe zbiory z Poznania na Wystawie Młodzieżowej "Eisenstadt 71" 36-37
Majerowicz Władysław Młodzi filateliści - Wielkiemu Polakowi M. Kopernikowi 37-38
Datowniki okolicznościowe stosowane w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych Okręgu Poznańskiego w r. 197139-41
Stępczyński Bernard Plan emisji znaczków poczty austriackiej w r. 1972 41-45
Stępczyński Bernard Płock46-47
Wspomnienie o Edmundzie Smętku48-49
Podbielski Henryk Poczta balonowa w 1971 r. 49-54
"Dzień Znaczka 1971" w Poznaniu (fotoreportaż). 55-59
Włodarczyk Józef Obchody "Dnia Znaczka" w Kaliszu 60-61
Koczorowski Kazimierz "Dzień Znaczka" w Witaszycach 62
Kamski Marian W pół roku po zjeździe Klubu Polonica 63-64
Winiarek Roman Polonica filatelistyczne. Zestawienie obejmuje uzupełnienie roku 1970 oraz wydania od 1 stycznia do 31 grudnia 1971 roku 65-70
Krupczyński Zbigniew Polscy twórcy znaczków zagranicznych 71-74
Szlachetny Piemontczyk na dworze polskim - Wielki Poczmistrz XVI wieku / Mieczysław Lipiński74-75
Zachęcamy do przeczytania75-76
Lipiński Mieczysław Filatelistyczna prasa NRF o znaczkach polskich 76-77
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy) 78-86
Koczorowski Jarosław Znaczki węgierskie kopalnią tematów 86-87

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.