Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1966, numer 1

Powołanie do życia biuletynu "Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne3-4
Żywień Władysław Prosimy o wywiad: ze Zbigniewem Fijałkiem rozmawia Władysław Żywień4-5
Walne zebranie Oddziału5-7
Złota Odznaka Honorowa Deutscher Kulturbund7
Spis kół7-13
Medale i dyplomy13-14
Witkowski Jan Program wystaw i imprez na rok 14-17
Odznaki Honorowe PZF17-19
Konkurs na najlepiej pracujące Koło PZF w Oddziale Poznańskim19-21
Nekrolog Jana Olejniczaka21
Uwaga skarbnicy Kół! 21
Bądźmy ostrożniejsi!21-22
Jaroń Stanisław Ostrowski jubileusz 23-25
Stemple okolicznościowe 1965 roku26-28
Koczorowski Kazimierz "Maraton 1966" 29-31
Fragmenty sprawozdania z walnego zebrania Koła PZF Poznań-Miasto odbytego 27 lutego 196631-36
Plan emisji poczty austriackiej na rok 196636-39
Plany emisyjne Ministerstwa Łączności ZSRR36

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.