Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1939, numer 8-9(95-96)

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 3-4
Mikstein Stanisław Stemple pocztowe na ziemiach Polski4-11
Nowości11-16
Nowina-Orlicki Marian Gen. Książe Awałów-Bermont i jego znaczki17
Rozmaitości18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.