Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1939, numer 5-6(92-93)

Mikstein Stanisław Znaczki Krajowego Urzędu Przesyłkowego na wschodnich ziemiach Polski i byłej okupacji I. Korp Gen Dowbor Muśnickiego3-15
Nowości16-21
Zebrane uwagi o niektórych błędnodrukach i falsyfikatach naszych wydań groszowych (dokończenie)21-23
Nowina-Orlicki Marian Znaczki pocztowe RSFSR (dokończenie)23-28
Ożywiony ruch filatelistyczny wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych28-30
Rozmaitości30
Krokowski Radomir Nalepki polskie (dokończenie)31
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.