Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1939, numer 4(91)

Zebrane uwagi o niektórych błędnodrukach i falsyfikatach naszych wydań groszowych3-5
Nowości6-13
Znaczki polskie. Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów13
Nowina-Orlicki Marian Znaczki pocztowe RSFSR14
Włókiennictwo na znaczkach15-16
Rozmaitości16
Krokowski Radomir Nalepki polskie17
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich17-18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.