Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1939, numer 3(90)

Luźne uwagi na marginesie filatelistyki ostatnich lat4-5
Nowości6-9
Nowina-Orlicki Marian Znaczki sowieckie wydane w roku 19389-13
Stowarzyszenia14
Rozmaitości15-16
Krokowski Radomir Nalepki polskie16-18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.