Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1939, numer 2(89)

Kołtunowicz W. Próby - czy fantazje3-6
Znaczki polskie. Zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów6-7
Obiegowe znaczki opłaty i listy pocztowe7-9
Nowości10-14
Jubileuszowe karty pocztowe14-16
Rozmaitości17
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.