Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1939, numer 1(88)

Zjazd Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce3-4
Polskie znaczki4-5
Nowości5-13
Nowina-Orlicki Marian Dopłaty sowieckie14-15
Prowokacyjne znaczki Gdańska16
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich17-18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.