Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1938, numer 8-9(83-84)

Mikstein Stanisław Jak się bronić przed fałszerzami znaczków pocztowych?3-6
Katalog Michela 19396
Nowości7-13
Nowina-Orlicki Marian Poczta sowiecka w Armenii13-14
Pękalski Marian Dlaczego zbieramy znaczki pocztowe14-15
Rozmaitości16-17
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich17-18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.