Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1938, numer 5(80)

Jedziemy wszyscy na V Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną3
Mikstein Stanisław Znaczki tymczasowe II wydania poznańskiego z października 1919 r. t.z. znaczki gnieźnieńskie (c.d. opracowania z nr 19-29/1934 Ilustr. Wiadom. Filatel.)4-12
Nowości12-14
Filatelista a prawo (ciąg dalszy)14-15
Menhard Stanisław Nalepki polskie (ciąg dalszy)15-16
Rozmaitości17-18
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.