Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1938, numer 2-3(77-78)

Niklewski Marian Filatelista a prawo (ciąg dalszy)3-6
Znaczki polskie6-7
Nowości7-14
15
Menhard Stanisław Nalepki polskie (ciąg dalszy)15-17
Rozmaitości17-18
Z prasy18-19
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich19
Cennik główny 1938, serie polskie20-26
Cennik zestawień (pakietów) 193827-30

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.