Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1938, numer 11(86)

W dwudziestą rocznice odzyskania Niepodległości3-6
Ciekawy dokument6
Nowości7-10
Kościelniak Marian Kto ma rację?11-12
Wprowadzenie do sprzedaży bloków ze znaczkami pocztowymi12-13
Nowina-Orlicki Marian Poczta sowiecka w Armenii (dokończenie)14-15
Rozmaitości16-18
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.