Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1938, numer 10(85)

Mikstein Stanisław Technika powielania na cynku3-6
Znaczki polskie. Zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów6-7
Nowości8-12
Nowina-Orlicki Marian Poczta sowiecka w Armenii (ciąg dalszy)13
Menhard Stanisław Nalepki polskie (ciąg dalszy)14
Rozmaitości15-18
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.