Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1937, numer 9(72)

Dudziński Jan Polityka znaczkowa naszego Min. P. i T.3-4
Znaczki polskie5
Przywiłowski Wincenty Bloczki....bloczki….bloczki…!!!5-10
Nowości10-15
Stary Filatelista Naprzód czytać - potem pisać!15
Rozmaitości16-17
Stowarzyszenia17-18
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.