Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1937, numer 7-8(70-71)

Przywiłowski Wincenty Czy doczekamy się znaczków z Biskupinem?3-5
Mikstein Stanisław Znaczki poczty miejskiej w Zawierciu5-6
Znaczki polskie6-7
Znaczki poczty miejskiej w Żarkach (dokończenie)7-9
Nowości10-15
Nowina-Orlicki Marian Antysowieckie prowizoria na Syberii15-16
Rozmaitości16
Z prasy codziennej17
Stowarzyszenia17-18
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.