Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1937, numer 5(68)

Milewski Wilhelm Cienie i światła polskiej filatelistyki w latach 1933-19363-8
Nowości8-11
Nowości zapowiedziane11
Nowina-Orlicki Marian Wydanie definitywne SSSR (dokończenie)12-14
Rozmaitości14-15
Stowarzyszenia16-17
Z prasy codziennej18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.