Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1937, numer 12(75)

Tegoroczny Sejm Filatelistyczny3-5
Sturm Znaczki pułtuskie5-7
Nowości7-11
Nowina-Orlicki Marian Batum pod okupacją angielską11-12
Knohte Stefan Przyjrzyjmy się temu, czego brak w katalogach (ciąg dalszy)13
Pękalski Marian Jak i jakie znaczki zbierać14-15
Rozmaitości15-16
Z prasy16-17
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich17-18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.