Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1937, numer 10(73)

Czy znaczki wydane w Pułtusku należy uważać za pełnoprawne?3-4
Znaczki polskie5
Kautz Rudolf O usterkach na znaczkach polskich wydań 1919/226
Nowości6-10
Nowina-Orlicki Marian Znaczki zjednoczonych republik kaukaskich11-12
Knohte Stefan Przyjrzyjmy się temu, czego brak w katalogach (ciąg dalszy)13-14
Rozmaitości15-16
Z prasy codziennej16-17
Szczawiński Antoni Numizmatyka. O monetach polskich18

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.