Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1937, numer 1-2(64-65)

Jubileusz 10-cio lecia naszej firmy1
Kornacki Józef Witaj gwiazdko złota2-3
Nowości4-8
Cennik główny 19379-17
Cennik zestawień 193721-24
Nowości zapowiedziane25
Nowina-Orlicki Marian Poczta sowieckiego Azerbejdżanu26-27
Znaczki polskie27
Rozmaitości28
Z prasy codziennej29

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.