Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 8-9(59-60)

Walne zebranie Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce3-4
Nowina-Orlicki Marian Poczta sowiecka z Gruzji4-6
Nowości7-11
Znaczki polskie12
Knohte Stefan Przyjrzyjmy się temu, czego brak w katalogach (dokończenie)12-14
Stowarzyszenia14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.