Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 7(58)

Wynik "Konkursu Il. Wiad. Fil."3-5
Nowości6-8
Nowina-Orlicki Marian Znaczki pocztowe niepodległego Azerbejdżanu9-10
Rozmaitości10-11
Z prasy codziennej i periodycznej11-14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.