Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 6(57)

300-lecie poczty szwedzkiej3-4
Znaczki polskie4
Nowości5-8
Kautz Rudolf Literatura filatelistyczna polska….a zbieranie znaczków8-9
Nowina-Orlicki Marian Prowizoria Armeńskiej Republiki Demokratycznej (dokończenie)10-13
Rozmaitości13-14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.