Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 5(56)

Knohte Stefan Przyjrzyjmy się temu, czego brak w katalogach3-9
Nowości9-11
Nowina-Orlicki Marian O znaczkach prowizorycznych Górskiej socjalistycznej republiki na Kaukazie11
K. R. W sprawie albumu dla zaawansowanych zbieraczy12
Co dwa, trzy lata zmieniać serię znaczków poczt.?!13
Stowarzyszenia13
Rozrywki14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.