Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 4(55)

P. W. Niezrozumiała wstrzemięźliwość władz pocztowych w dziedzinie wydawania znaczków lotniczych3-5
Nowości6-9
Cui bono? (Jeszcze w sprawie projektu p. "Lwowianina")9-11
Kautz Rudolf Kiedy powróciły poszczególne dzielnice do Polski?11-12
Z prasy codziennej12
Nowina-Orlicki Marian Prowizoria Armeńskiej Republiki Demokratycznej13
Rozmaitości14
Stowarzyszenia14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.