Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 3(54)

Nowina-Orlicki Marian Fiskalne znaczki sowieckie3-5
Kautz Rudolf Fałszywe znaczki a nowy podręcznik5-6
Nowości7-9
Znaczki polskie. Jeszcze o najnowszej serii znaczków polskich10
Stowarzyszenia11-13
Bibliografia13
Rozmaitości14
Rozrywki14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.