Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 2(53)

K. St. …dla początkujących zbieraczy parę wskazówek od starszego kolegi….3-6
Stowarzyszenia6
Kautz Rudolf Znaczki polskie. Usterki przy gumowaniu znaczków polskich7
Nowości8-10
Nowina-Orlicki Marian Sowieckie znaczki lotnicze10-14
Rozmaitości14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.