Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 11(62)

Imprezy filatelistyczne w Vaduz3-5
Nowości5-9
Pierwszy lot pocztowy z Polski do Palestyny9-10
Nowina-Orlicki Marian Najrzadsze prowizoria rosyjskie10-12
Rozmaitości12-13
Z prasy codziennej13-14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.