Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1936, numer 10(61)

Przywiłowski Wincenty Kilka słów o znaczkach z dopłata na specjalne cele 3-5
Wycofanie znaczków z nadrukiem "Port Gdańsk"5
Nowości6-9
Nowina-Orlicki Marian Znaczki dobroczynne R.S.F.S.R.10-11
Lwowianin Gdzie się podziała poczta zebrana przez balon "Belgica"?11-12
Rozmaitości12-13
Bibliografia13
Stowarzyszenia14
Rozrywki14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.