Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1935, numer 7-9(46-48)

Niklewski Marian Co widziałem w Muzeum Poczt i Telekomunikacji w Warszawie3-6
Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów6
Znaczki polskie7-8
Kautz Rudolf W sprawie znaczków wydania korpusu gen Dowbór Muśnickiego, kasowanych fiskalnie8-9
Bibliografia9
Nowości10-13
Lwowianin "Chcieć …. to móc"14-15
Rozmaitości15

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.