Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1935, numer 6(45)

Znaczki żałobne po ś. p. Marszałku Józefie Piłsudskim3-4
Nowości5
Aerofilatelistyka6
Mikstein Stanisław Fałszerstwo pierwszego polskiego znaczka z 1860 r.7-8
Nowości9-11
Co słychać w świecie filatelistycznym?12
Rozmaitości13-14
Stowarzyszenia14
Rozrywki15

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.