Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1935, numer 3(42)

Dudziński Jan Znaczki Poczty Miejscowej w Przedborzu (dokończenie)3-5
Nowości6-7
T. A. Zbieranie znaczków7-8
Rozmaitości9-10
Stowarzyszenia11
Rozrywki11-13

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.