Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1935, numer 2(41)

Rachmanow Włodzimierz Kilka słów na 75-cio lecie znaczka polskiego 1860 r.3-5
Dudziński Jan Znaczki Poczty Miejscowej w Przedborzu (ciąg dalszy)6-8
Znaczki polskie8
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka9
Nowości10-11
Stowarzyszenia12
Rozrywki13
Witkowski Jan Cenniki serii znaczków polskich na rok 193514-15

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.