Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1935, numer 11-12(50-51)

Od wydawnictwa1-2
Nowina-Orlicki Marian Polacy na znaczkach pocztowych obcych państw2
Znaczki polskie3
I. Grudziądzka Wystawa Filatelistyczna4-5
Nowości6-12
Rozmaitości13
Bibliografia13-14
Rozrywki14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.