Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1935, numer 10(49)

Nowa seria znaczków polskich3-4
Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów4-5
Aerofilatelistyka5
Nowości6-10
K. R. Dyskusje. Do artykułu Lwowianina - "Chcieć….to móc"11-12
Z wycieczki Związku Filatelistów w Toruniu12-13
Stowarzyszenia13
Bibliografia14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.