Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1935, numer 1(40)

Dudziński Jan Znaczki Poczty Miejscowej w Przedborzu3-7
Nowości8-9
Znaczki polskie9
Mikstein Stanisław Znaczki poczty miejskiej w Przedborzu9-12
Rozrywki13

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.