Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1934, numer 8-10(35-37)

Mikstein Stanisław Nowy podręcznik do polskich znaczków pocztowych3-9
Nowości10-13
Kautz Rudolf Badawcze czy tylko schematyczne zbieranie znaczków?14
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka15-16
Rozmaitości16-17
Stowarzyszenia18-19
Bibliografia19
Znaczki polskie20-21
Rozrywki21-22

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.