Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1934, numer 6(33)

Pokłosie wystawy katowickiej3-6
Wyniki konkursu "Ilustrow. Wiadom. Filatel."6-7
Siedmierogowski W. Kilka uwag o znaczkach niestemplowanych8
Nowości9-10
Znaczki polskie11
Rozrywki12-13

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.