Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1934, numer 4-5(31-32)

Redakcja Na otwarcie I. Wszechsłowiańskiej Wystawie Światowej w Katowicach3-8
I. Wszechsłowiański Zjazd Filatelistów w Katowicach8-10
Rewanż zasłużonego filatelisty10
Rembieliński Stanisław Poczta Miejska w Warszawie w wojny światowej. Znaczki Poczty Miejskiej niepuszczone w obieg11-15
Mikstein Stanisław Znaczki I tymczasowego wydania dla Wielkopolski t.z. wydania poznańskiego z sierpnia 1919 r.16-20
Wielko konkurs z premiami21-22
Nowości23-24
Znaczki polskie25-26
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka26
Rozmaitości27
Imprezy filatelistyczne27-28
Rozrywki28-29

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.