Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1934, numer 3(30)

Rembieliński Stanisław Poczta Miejska w Warszawie w wojny światowej. Wstęp historyczny3-5
Nowości6
Wszyscy spotykamy się w Katowicach na "I. Wszechsłowiańskiej Wystawie Światowej"6-8
Siedmierogowski W. Znaczki polskie. Jeszcze o prowizorycznym wydaniu znaczka 3 mk./40 fen. styczeń 19218-9
Rachmanow Włodzimierz Odpowiedź w sprawie podręcznika polskich znaczków pocztowych 1925 r.9-10
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka. Pierwsze polskie znaczki lotnicze. Dokończenie z nr 2710-11
Brożek Henryk Jak dostosować album do polskich znaczków wydany przez Kamińskiego i Witkowskiego do nowego podręcznika polskich znaczków pocztowych11-13
Bibliografia13-14
Stowarzyszenia14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.