Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1934, numer 1(28)

Mikstein Stanisław Znaczki Poczty Legionów z 1914 r.3-5
Łaszkiewicz Antoni Wystawa Poczty Legionowej w Muzeum Pocztowem5-7
Witkowski Jan Przechadzka po Muzeum P. i T. w Warszawie7-9
Morawski Wojciech Kilka uwag na marginesie opracowywanego obecnie "Podręcznika znaczków polskich"9-10
Nowości11-12
Morawski Wojciech Znaczki polskie. Wydanie Minist. Poczt i Telegrafów w walucie koronowej marzec 1919 r.12-13
Stowarzyszenia13-14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.