Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1933, numer 4-5(19-20)

Redakcja Na otwarcie II. Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu, 21-28 maja 1933 r.3-7
Rachmanow Włodzimierz Wspomnienie. Inż. Ignacy Boerner8-9
J. K. Polska praca filatelistyczna10-12
Znaczki polskie12
Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów13
Nowości13-14
Mikstein Stanisław Studium II wydania poznańskich znaczków15-19
Makowiczka Tadeusz O naszych białych krukach filatelistycznych20-22
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka. Pierwsze polskie znaczki lotnicze23
Tyslowitz Józef Listy lotnicze opłacone znaczkami dwóch państw23-24
Rozrywki25
Stowarzyszenia26

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.