Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1933, numer 11(26)

Mikstein Stanisław Przyczynki do historii Poczty Legionowej w latach 1914-19173-4
Znaczki polskie5-6
Rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów6
Mikstein Stanisław Studium II wydania poznańskich znaczków (ciąg dalszy)7-9
Nieobliczalna zazdrość9
Stary Filatelista Na marginesie10
Dyskusja10
Nowości11-12
Stowarzyszenia13

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.