Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1932, numer 9(12)

Dudziński Jan Mianownictwo filatelistyczne3-5
Nowości5-6
Znaczki polskie6
Mikstein Stanisław Krótkie streszczenie wyników najnowszych badań nad znaczkami polskiego, drugiego wydania prowizorycznego dla byłej okupacji niemieckiej 6-11
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka11
Błędna polityka Ministerstwa Poczt12-13
Bibliografia13
Rozmaitości14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.