Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1932, numer 7-8(10-11)

Mikstein Stanisław O osobliwościach, "kropkach i przecinkach" na naszych znaczkach pocztowych oraz ustosunkowaniu się do nich zbieraczy i filatelistów3-7
Nowości8-10
Rachmanow Włodzimierz Znaczki polskie10-11
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka12-14
Stowarzyszenia14

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.