Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1932, numer 5(8)

Redakcja Projekt utworzenia "Związku Polskich Towarzystw Filatelistycznych"3-5
Nowości5-7
Łękowski Władysław Filatelistyka a problem języka międzynarodowego (ciąg dalszy)7-8
Gryżewski Tadeusz Aerofilatelistyka9
Bibliografia10
Ostrzeżenia 10
Imprezy filatelistyczne10
Znaczki polskie11
Rozrywki12
Stowarzyszenia12-13

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.