Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1932, numer 10(13)

Dudziński Jan Mianownictwo filatelistyczne. Dokończenie3-4
Witkowski Jan Cennik główny znaczków polskich w seriach firmy Dom Filatelistyczny - Jan Witkowski, Poznań, 19335-11
Rozmaitości12-13
Nowości13
Żmidziński Leszek Organizacja Filatelistów Polskich14-15

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.